Boskalis

Boskalis

Boskalis, van oorsprong een Nederlandse onderneming, heeft ruim 100 jaar ervaring in waterbouw, kustbescherming en landaanwinning. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht en we hebben een uitgebreid kantorennetwerk verspreid over de hele wereld. Met een veelzijdige vloot van meer dan 600 eenheden (vaartuigen en drijvend materieel) zijn wij actief in 90 landen, verspreid over zes continenten.

Onze activiteiten

Baggeren is van oudsher de kernactiviteit van Boskalis. Onze dienstverlening omvat de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning en kust- en oeverbescherming.

Tegenwoordig bieden we ook een breed scala aan maritieme diensten aan en zijn we actief als aannemer in de offshore energiesector. Hiertoe behoren ontwikkeling, aanleg, transport, installatie, inspectie, reparatie & onderhoud (IRM) en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platformen, pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken.

Via SMIT verlenen wij sleepdiensten, emergency response en bergingsactiviteiten. Samen met onze strategische partner in terminaldiensten (Smit Lamnalco) zijn we wereldwijd actief in ruim 27 havens in 36 landen.

Onze klanten

Onze belangrijkste klanten zijn overheden, haven- en terminal exploitanten, olie-, gas- en windenergiemaatschappijen, mijnbouwbedrijven en aanverwante EPC (onder)aannemers, rederijen, verzekeraars en internationale projectontwikkelaars.

Onze experts

Boskalis heeft ruim 10.000 experts in dienst die gedreven worden door een passie voor het werk en een ondernemende geest. Wij begrijpen dat het veilig, op tijd en binnen budget opleveren van een project vraagt om vakmanschap, het scheppen van vertrouwen, teamwerk en nauwe samenwerking. Met ons wereldwijde team van professionals afkomstig uit veel verschillende disciplines is Boskalis in staat een team samen te stellen op basis van uw behoeften. Deze disciplines zijn onder andere waterbouwkunde, civiele techniek en scheepsbouwkunde, ecologie, morfologie, geologie, geofysica en mariene biologie. In combinatie met kerncompetenties zoals projectmanagement, operationeel management en risicobeheer streven wij ernaar om het beste resultaat te behalen. Opleiding en ontwikkeling van medewerkers zijn topprioriteiten voor Boskalis. Wij bieden een pakket van opleidingen en trainingen voor zowel starters als ervaren professionals.

Onze toekomst

De vraag naar onze diensten wordt gedreven door groeiend energieverbruik, groei van de wereldhandel en de groei van de wereldbevolking, alsmede klimaatverandering.

Wij opereren mondiaal maar concentreren ons op de regio’s met de grootste groeiverwachtingen voor de energiemarkt en de markt voor havens. Deze spreiding geeft ons zowel een solide basis als de flexibiliteit om een breed scala aan projecten te kunnen verwerven, en zorgt voor goede vooruitzichten op evenwichtige en bestendige groei.

Meer informatie