BWA

De opleiding

De bodem, het water en de atmosfeer zijn altijd en overal om ons heen. Ze vormen de basis voor het leven op aarde en zijn essentieel voor het bestaan. Wat gebeurt er nu precies in de bodem, in het grond- en oppervlaktewater en in de atmosfeer? Hoe kunnen we als mens onze leefomgeving behouden voor de toekomst? Bij deze opleiding krijg je de antwoorden op deze vragen. Je leert allerlei processen en onderlinge relaties kennen door ze te bekijken, te benutten en te beschrijven.

De bachelor of science opleiding bodem, water en atmosfeer is een bèta-gerichte opleiding. Natuurkunde, scheikunde, maar ook biologie, wiskunde en aardrijkskunde zie je in de opleiding terugkomen. De onderwijsvormen zijn gevarieerd, van computergestuurd onderwijs tot veldwerk in het buitenland. Je hebt de keuze uit meerdere specialisaties en daarnaast nog eens een flinke ruimte voor je eigen voorkeur. Als je de exacte vakken, de natuur en het milieu leuk vindt en graag reist, dan is de opleiding bodem, water en atmosfeer een prima keus.

Bodem

De bodem is een wereld op zich, met scheikundige, natuurkundige en biologische eigenschappen. Over de wereld bestaan enorm veel verschillende bodems met sterk uiteenlopende eigenschappen. Die eigenschappen kun je bestuderen: hoe is de invloed van de vegetatie op de beschikbaarheid van voedingsstoffen, hoe beïnvloedt de waterbeschikbaarheid de concurrentiekracht van planten? Maar je kunt ook de ruimtelijke component bestuderen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van remote sensing technieken als luchtfotografie, reflectie-, warmte- en radarbeelden. En met behulp van geostatistiek kun je bepalen wat de bodemgesteldheid betekent voor de mogelijke vormen van landgebruik.

Water

De bruikbare zoetwatervoorraad is helaas niet gelijk verdeeld over de wereld. Plaatselijk kunnen grote overschotten of tekorten ontstaan. Om de gebruiksmogelijkheden van de aarde te vergroten probeert de mens daarom de waterhuishouding te beïnvloeden en wateroverlast of -tekort te voorkomen. In Nederland weten we daar natuurlijk alles van; onze dijken, kanalen, sloten, drainagesystemen, riolering en gemalen zijn daar een voorbeeld van. In het buitenland komt daar irrigatie nog eens bij. Ook de chemische en biologische waterkwaliteit zijn een aandachtspunt. Wageningse hydrologen zijn actief bezig met de stroming van water en het transport van stoffen in bodem, grond- en oppervlaktewater, de biologische processen in relatie tot natuur en milieu en het daarmee samenhangende beheer.

Atmosfeer

Het klimaat kan warm of koud, droog of nat zijn. Planten en dieren zijn erg gevoelig voor weer en klimaat. Daardoor kun je allerlei aanpassingen binnen ecosystemen krijgen en kan er ook schade in landbouwgebieden ontstaan. Horen bepaalde extremen in het weer erbij of hebben we te maken met klimaatveranderingen? We moeten bij onze keuzes in landgebruik rekening houden met het gemiddelde weer, maar ook met de uitschieters.

De Master of Science opleidingen

Master Earth and Environment

Bodem, water en atmosfeer komen samen bij de Master Earth and Environment. Tijdens deze interdisciplinaire opleiding leer je met een natuurwetenschappelijke bril kijken naar de processen en structuren die onze planeet leefbaar maken. Dankzij jouw kennis van hydrologie, meteorologie en geologie kun je een brug slaan tussen de aardlagen waar mensen gebruik van maken. Je kunt gaan werken aan wereldomvattende vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit, biodiversiteit of watermanagement (grondwater, oppervlakte en drinkwater).
Studenten kunnen zich specialiseren door een bepaalde specialisatierichting te kiezen. Deze specialisatie bestaat uit specifieke vakken, de thesis en een stage. De master bestaat uit vier specialisaties, namelijk:

Meer informatie

Kijk voor meer gedetailleerde en de meest actuele informatie op deze site: