FoodCie NL

FoodCie

Commissieleden

Lisanne Neefjes (Voorzitter)

Wouter Jobse

Terra Jonathans

Leonard Schmidt

Sifra Wieles

Roos Breukel

Maaike van der Veld

Contact: foodcie.pyrusbwa@gmail.com

De smakelijkste der commissies.