KNAG

KNAG

Het Koninklijk Nederlands Aardrijksundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen.
De vereniging is opgericht in 1873 en telt ruim drieduizend leden, van praktijkgeografen tot onderzoekers, docenten en studenten.
Vroeger was het KNAG vooral bekend vanwege haar expedities naar onbekende gebieden. Het KNAG beheert nog steeds een archief met duizenden authentieke kaarten, originele expeditie-uitrustingsstukken enzovoorts. Het KNAG houdt zich nu bezig met de ontwikkeling van het vak aardrijkskunde in het onderwijs en zoekt de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en geografie in de praktijk. Daarnaast beheert het KNAG de website geografie.nl en geeft twee tijdschriften uit: Geografie en het Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie.