IntroductCie

Wij van de IntroductCie zorgen ervoor dat alle eerstejaars Bachelor studenten van BWA elkaar én de studie beter leren kennen. Om dit doel te bereiken organiseren wij elk jaar de studiedag tijdens de AID, wij zullen ook bij de AID-BBQ aanwezig zijn. Daarnaast organiseren wij natuurlijk het IntroductCieweekend voor alle eerstejaars BWA-studenten. Tijdens dit weekend gaan jullie samen allerlei activiteiten ondernemen om elkaar én de andere commissies van Pyrus nog wat beter te leren kennen. Dit weekend zal dit jaar plaatsvinden op 22 tot en met 24 september. De locatie waar wij naartoe gaan houden wij, om het spannend te maken, geheim. Als laatst organiseren één maal per jaar een BBQ in samenwerking met de AkCie, speciaal voor de nieuwe eerstejaars. Wij hopen jullie allemaal bij onze activiteiten te zien! Liefs, De IntroductCie

Commissieleden:

Bart Vlemmix (Voorzitter)
Ryan Sondij
Iris Verstappen
Karin Miltenburg
Emiel Schuurke
Laura Pater

Contact: introductcie@gmail.com.

commissiefoto