Menu Studievereniging Pyrus Home Nieuwsarchief Activiteiten Fotogalerij Sponsoren Grondboren

KasCo

De KasControleCommissie (KasCo) van een vereniging is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleerd. (Wikipedia1, 2015). Deze commissie is binnen Pyrus ook wel bekend als de belangrijkste commissie. Elk jaar, tijdens de financiële ALV wordt deze gevuld door twee hardwerkende, verantwoordelijke leden. Een algemene ledenvergadering of ALV is de plenaire vergadering van een vereniging. (Wikipedia2, 2015) De leden van deze commissie krijgen de zware taak om te zorgen dat de penningmeester van de vereniging geen fraude plecht, geld witwast of zich schuldig maakt aan corruptie.

Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook van oplichting, hoewel oplichting een breder begrip is: het kan ook op andere manieren geschieden. (Wikipedia3, 2015)

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van mogelijk crimineel verkregen geldsommen te verbergen met het doel het illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden en investeren zonder dat bewezen kan worden dat ontvangst illegaal was en zodoende te voorkomen dat het geld door justitie of belastingdienst in beslag wordt genomen. (Wikipedia4, 2015)

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. (Wikipedia5, 2015)

Deze nobele taak wordt momenteel vervult door mej. Bosman en dhr. Heijs. Zij zijn gedurende een jaar verantwoordelijk geweest voor alle inkomsten (mej. Bosman) en uitgaven (dhr. Heijs) binnen onze studievereniging en kennen alle mogelijkheden tot fraude, witwassen en corruptie. Hierdoor is het tot september 2015 weer verzekerd dat de heren Budde en Hendrikx zich niet laten verleiden. Echter staat er nergens in de statuten genoemd dat de KasCo zich niet aan de bovengenoemde criteria moet voldoen. Voor eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren bij ons terecht op de onderstaande adressen. Echter zijn we niet beschikbaar tijdens de jaarlijkse KasCo vergadering die dit jaar in de Bahama’s zal plaatsvinden.

Mej. Bosman en/of dhr. Heijs
Droevendaalsesteeg 2 (kamer 116)
6708 PB Wageningen
+31 (0) 317-485034

  1. Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Kascontrolecommissie - 2015
  2. Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_ledenvergadering - 2015
  3. Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraude - 2015
  4. Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/witwassen - 2015
  5. Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/corruptie - 2015

Commissieleden:

Devin Beck (Voorzitter)
Henry Rommelse

Contact: devin.beck@wur.nl.

commissiefoto