Menu Studievereniging Pyrus Home Nieuwsarchief Activiteiten Fotogalerij Sponsoren Grondboren

OpCie

Hoe maken we het studieprogramma van BWA sterker? Sluit onze opleiding goed aan op de arbeidsmarkt? Waarom worden sommige vakken beter ge-evalueerd dan anderen? In een team van vijf studenten en docenten denken wij over dit soort vragen na! Eén maal per periode komen we samen om te praten over de kwaliteit de bachelor en master opleiding van BWA. We geven advies aan het onderwijsinstituut over wijzigingen in het studieprogramma. We geven onze mening over wijzigingen in het examenregelement. En wanneer vakken slecht uit de evaluatie komen, kijken we hoe dit komt. Zo proberen we om het onderwijs te verbeteren. De vergaderingen zijn open voor iedereen. Je kunt gerust een keer komen luisteren. De studiecommissaris van Pyrus is er ook altijd bij, zodat Pyrus weet wat er speelt. Ook organiseren we af en toe activiteiten met Pyrus.

Heb je vragen, suggesties of wil je ook werken aan beter onderwijs? Stuur ons een dan berichtje!

Tot ziens!

Groetjes van de OpCie,

Commissieleden:

Luuk van der Valk (Voorzitter)
Auke van der Woude
Rosan van Halsema
Philippe Schambergen

Contact: luuk.vandervalk@wur.nl.

commissiefoto