WeekendCie

Commissieleden:

Nardo van Haren (Voorzitter)
Maaike Scholtemeijer
Niels Kijm
Julius Rasenberg
Romy Lammerts

Contact: nardo.vanharen@wur.nl.