Menu Studievereniging Pyrus Home Activiteiten Nieuwsarchief Fotogalerij Sponsoren

Deltares

Deltares is een kennisinstituut met hoogwaardige kennis over water en ondergrond. Deltares draagt wereldwijd bij aan een veilig, schoon en duurzaam leven in delta’s, kust- en riviergebieden. Met dit doel ontwikkelen we zelf kennis, innovatieve producten en diensten, verbinden we onze kennis met die van anderen en maken we deze voor anderen beschikbaar. We adviseren overheden en bedrijfsleven en geven, vanuit onze deskundigheid, een gedegen en onafhankelijk oordeel over de fysieke toestand van delta’s, kust- en riviergebieden.
Deze verschillende rollen zijn herkenbaar in de wijze waarop we wereldwijd voor overheden en bedrijfsleven opereren. We geven advies waar anderen het niet meer weten, vaak al vanaf de verkenningsfase van een project, met state-of-the-art kennis en vanuit een onafhankelijke positie. We ontwikkelen onze kennis in onderzoeksprogramma’s van overheden en via contractresearch voor aannemers en ingenieursbureaus, en werken daarbij samen met universiteiten en andere kennisinstituten. In deze samenwerking stimuleren we innovaties en maken we nieuwe kennis versneld beschikbaar voor toepassingen in de praktijk.
Om met veel mensen comfortabel en veilig te kunnen leven en werken op een - vaak beperkte - ruimte aan de kust en langs rivieren, moeten de bewoners van deze gebieden slim omgaan met de eigenschappen van de ondergrond en de watersystemen. Door technische kennis te verbinden met kennis van politieke, bestuurlijke en economische processen, levert Deltares antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze interdisciplinaire benadering, een onafhankelijke positie en de reputatie van een gezaghebbend en integer instituut, neemt Deltares proactief deel aan het maatschappelijke debat. Zo geven we invulling aan ons strategisch principe ‘Enabling Delta Life’.

Deltatechnologie

Bij vraagstukken over water en ondergrond spelen niet alleen technologische criteria, maar ook natuurlijke processen, ruimtelijke ordening en bestuurlijk-juridische processen een belangrijke rol. Kennis over die processen passen we integraal toe voor de ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid in delta’s, kust- en riviergebieden. Via deze integrale aanpak komen we tot vernieuwende oplossingen. We noemen deze aanpak ‘deltatechnologie’.

Deltares in cijfers

Deltares