Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijkswegennetwerk (3.260 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km²).

De missie van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt voor de samenleving en onze missie is helder. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) de nationale netwerken op duurzame wijze beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt voor u aan:

  • droge voeten
  • voldoende en schoon water
  • vlot en veilig verkeer over weg en water
  • betrouwbare en bruikbare informatie.

Werken aan droge voeten

Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. Dat is een bedreigende situatie. In het westen en noorden dreigt de zee en vanuit het zuiden en oosten brengen de grote rivieren soms plotseling enorme watermassa’s ons land binnen. Bescherming tegen overstromingen door de zee, meren, rivieren en kanalen is dan ook een belangrijke taak van Rijkswaterstaat.

Werken aan voldoende en schoon water

Nederland wordt doorsneden door grote en kleine rivieren, kanalen, beken en sloten en heeft veel meren en estuaria. Al deze wateren zijn boven- en ondergronds met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van de slagaders van dit netwerk: het hoofdwatersysteem.

Rijkswaterstaat reguleert de waterstanden en stemt het waterbeheer af op de behoeften en de natuurlijke inrichting van Nederland. Dit gebeurt in goed samenspel met ministeries, provincies en waterschappen. Rijkswaterstaat beheert ook een belangrijk deel van de Noordzee.

Werken aan vlot en veilig verkeer over weg en water

Een betrouwbaar wegennet vormt een belangrijke basis voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een goed onderhouden, veilige en toekomstbestendige infrastructuur. Op de weg en op het water. Die taak voeren we zo publieksgericht mogelijk en in nauwe samenwerking met marktpartijen, overheden en andere partners uit. Dagelijks gaan zo'n drie miljoen automobilisten de weg op en leggen samen ongeveer 165 miljoen kilometer af. Dat is ruim 61,5 miljard kilometer per jaar. Aan Rijkswaterstaat, als infrastructuurmanager, de taak om het verkeer vlot en veilig in goede banen te leiden. Dit geldt ook voor de Nederlandse vaarwegen, die behoren tot de drukste ter wereld. Transport en overslag van goederen vormen een belangrijke motor van de economie. Rijkswaterstaat werkt aan vlot en veilig verkeer op de hoofdwaterwegen, voor de binnenvaart en de recreatievaart.

Betrouwbare en bruikbare informatie

Betrouwbare verkeersinformatie op weg en water, maar ook over waterhoogtes en waterkwaliteit zijn essentieel voor alle gebruikers. Alleen op die manier zijn de netwerken goed te gebruiken en kan Rijkswaterstaat ze goed beheren en ontwikkelen. Dit gebeurt samen met mede-beheerders en marktpartijen.

Rijkswaterstaat