VVFG

VVFG - Vakvereniging Fysische Geografie

Wie en wat is de VVFG? In vijf korte vragen en vijf iets langere antwoorden laten we zien wat de vakvereniging Fysische Geografie allemaal doet en wat haar doelstellingen zijn:

Wat is de VVFG?
De Vakvereniging Fysische Geografie is een netwerk van aardwetenschappers werkzaam in het bedrijfsleven, overheden of semi-overheden, universiteiten en andere educatieve instellingen.

Wat wil de VVFG?
De belangrijkste doelstelling van de VVFG is het vergroten en verbeteren van de toepassing van fysisch geografische kennis in ons omgaan met het landschap, de bodem, het water en de stedelijke leefomgeving in Nederland en daarbuiten.

Wie zijn onze leden?

Onze leden zijn werkzaam in zeer verschillende sectoren van de maatschappij zoals bodem-, milieu- en waterbeheer, landschap, verkeer, archeologie en onderwijs. Wat ons bindt is de aardwetenschappelijke visie op omgaan met inrichting en beheer van Nederland.

Ook willen wij een platform zijn voor leden die weliswaar niet meer in het vak werken maar wel contact willen houden met de fysische geografie of/en aan onze doelstellingen willen bijdragen.

Wat doet de VVFG nu?

– de groep VVFG op LinkedIn met ondermeer discussies, informatie over activiteiten, literatuur, vacatures en stages
– studiedagen of lezingen
– jaarlijks symposium
– excursies
– netwerkbijeenkomsten, zoals het VVFG-café
– deze website van de VVFG

Via de nieuwsbriefLinkedIn en het tijdschrift Geografie stellen wij onze leden op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen.

Sinds een aantal jaren is een nauwe samenwerking ontstaan met de drie studieverenigingen van Fysische Geografie en de studievereniging van Bodem, Water en Atmosfeer uit Wageningen. Verder onderhouden we goede contacten met KNAG, KNGMG en NBV en ondersteunen wij activiteiten van Geoheritage NL en het Platform Aardkundige Waarden.

Wat willen wij verder?

De komende jaren willen wij:
– ons inzetten voor het verbeteren en uitbreiden van fysisch geografische kennis in de praktijk en het beleid
– de contacten tussen fysisch geografen in de praktijk en studenten op universiteiten stimuleren;
– samen met het KNAG aardrijkskunde in het onderwijs stimuleren en ondersteunen;
– de contacten met onze leden uitbouwen door hen meer te informeren via deze website en de VVFG groep op Linked-in;
– de samenwerking met aanverwante verenigingen als KNGMG en NBV voortzetten;
– de fysische geografische inbreng in KNAG activiteiten ondersteunen;

Hiervoor hebben wij echter ondersteuning nodig. Wie aan een van deze activiteiten actief wil bijdragen of andere ideeën heeft kan contact opnemen met het bestuur (vakvereniging.fg@gmail.com)

Meer informatie