Reglementen van het Studentenkampioenschap Grondboren: Wedstrijdreglement

Om mee te doen aan de Studentenkampioenschappen Grondboren, moet men kennis hebben van dit reglement.

Men doet mee in teams van 4 tot 8 personen, van wie één iemand wordt verkozen tot teamcaptain. De teamcaptain is verantwoordelijk voor zijn / haar team en regelt alle financiële zaken voor dat team. Bij de studentencompetitie dienen de teams te bestaan uit studenten. Indien teams niet geheel uit studenten bestaan worden ze wel meegenomen in de einduitslag, maar doen niet mee voor de prijzen.

Het is voor alle deelnemers en bezoekers van het evenement strikt verboden om zelf drank mee te nemen.

Alle teams worden in eerste instantie ingedeeld in poules. De 16 teams met de snelste totaaltijden (som van de snelste 3 boortijden in poule wedstrijd) in de eerste ronde, gaan door naar een volgende ronde, waar het principe van een afvalrace geldt, leidend tot de finale.

Tijdens het boren krijgt men beschikking over een ‘Edelmangrondboor’ deze wordt door een scheidsrechter verstrekt. Er mag geen gebruik gemaakt worden van eventuele andere hulpmiddelen.

Er wordt geboord op een zelf gekozen plek binnen het aangewezen wedstrijdveld. Voor de start ligt de ‘Edelmangrondboor’ op de grond. Deze mag pas opgepakt worden, nadat er een startsein is gegeven door de scheidsrechter. Als het startsein (Klaar? Af!) heeft geklonken begint tevens de tijdwaarneming, die wordt bijgehouden door dezelfde scheidsrechter. De tijd wordt stop gezet zodra een team de volledige lengte van de ‘Edelmangrondboor’ (1.20 m) heeft uitgeboord en de boor in het gat staat, met de handvaten op de grond.
Na het boren, maakt men het boorgat weer dicht en geeft men de boor terug aan de scheidrechter. Gebeurt dit niet, dan wordt men gediskwalificeerd.

Bijzondere gevallen: Het kan gebeuren dat men de pech heeft op een steen o.i.d. te stuiten waardoor niet verder geboord kan worden. In dit geval zal een herstart plaatsvinden. Dat gebeurt ook als de scheidsrechter het vermoeden heeft dat het team in een oud boorgat staat te boren, waardoor het ineens wel heel snel klaar is. Mocht er erge discussie over een besluit van de scheidsrechter ontstaan, dan kan die voorgelegd worden aan de hoofdscheidsrechter, die de doorslaggevende beslissing maakt.

Misdragingen door een team (ontvreemden van apparatuur, stekkers uit stopcontacten trekken) kan ertoe leiden dat deelname voor een volgend kampioenschap geweigerd wordt. Financiële schade wordt verhaald op het team in geval van misdragingen. Bij misdragingen is de GrondboorCie bevoegd om personen en/of teams van het terrein te verwijderen. In geval van diefstal zal aangifte worden gedaan.

Tijdens het evenement zal beveiliging aanwezig zijn, deze hebben toestemming om bezoekers te fouilleren. Een bezoeker mag weigeren om hieraan mee te werken, deze zal dan door de beveiliger de toegang tot het festival worden ontzegt.

In alle gevallen heeft de GrondboorCie het laatste woord, en is deze beslissing leidend.

Voor de vakgroepencompetitie en de bedrijvencompetitie gelden dezelfde regels. Het wedstrijdschema is echter korter en de teamleden dienen elkaar af te wisselen met boren.