Witteveen+Bos

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos behoort met ruim 850 medewerkers tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We bieden onze opdrachtgevers waardevolle adviezen en hoogwaardige ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. We willen een advies- en ingenieursbureau van topklasse zijn. Hiervoor moeten topprestaties worden geleverd. Een brede nationale en internationale oriëntatie op onze markten is hierbij van groot belang. Typerend voor onze werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak. Onze opdrachtgevers zijn overheden, het bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. We hebben acht vestigingen in Nederland en acht vestigingen in het buitenland.

Multidisciplinaire en grensverleggende projecten

Kies je voor een baan bij Witteveen+Bos, dan kies je voor afwisseling en uitdaging in veelal multidisciplinaire projecten, die uitdagend en grensverleggend zijn. Zo leveren wij bijvoorbeeld een bijdrage aan de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, de Noord/Zuid-metrolijn in Amsterdam en aan Ruimte voor de Rivier-projecten. Ook zijn we actief in het buitenland met projecten als het ontwerpen van kunstmatige eilanden in de Kaspische Zee (Kazachstan), havens en kustbescherming in Indonesië en een mobiliteitsplan in Riga (Letland). Onze advieswerkzaamheden omvatten het gehele traject van planstudie, ontwerp en engineering, besteksvoorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding en projectmanage-ment.

Loopbaanontwikkeling

Witteveen+Bos verwacht van haar medewer-kers dat zij de ambitie hebben om echt goed te worden in hun vak en daarom willen investeren in hun ontwikkeling. Wij stimuleren die ontwikkeling door uitdagende en afwisselende werkzaamheden aan te bieden in leuke en vernieuwende projecten. Op deze wijze kunnen onze professionals zich ontwikkelen tot uitstekende experts, projectleiders en teamworkers. We kennen geen standaard loopbaanplannen. Bij Witteveen+Bos bepaal je zelf je loopbaan. De ontwikkeling van medewerkers wordt intensief begeleid door de leidinggevende. Door vanaf de eerste dag van het dienstverband te werken in wisselend samengestelde projectteams, ontwikkelen onze medewerkers niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook een netwerk. Er wordt veel ruimte geboden voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid en er wordt gewerkt in een open en informele sfeer met jonge en enthousiaste collega’s.

Pas afgestudeerde medewerkers nemen deel aan een speciaal opleidingstraject, het ‘Starterstraject’. Hierbij volgen zij in groepsverband een aantal interne trainingen zoals projectmatig werken en adviesvaardigheden. Ze worden hierbij gecoacht door een ervaren medewerker en stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Op technisch gebied werken medewerkers ook door studies, cursussen en congressen aan hun ontwikkeling.

Stage lopen, afstuderen of werken

Wil jij in de praktijk kennis maken met een ambitieus ingenieursbureau, dan is Witteveen+Bos een goede plek voor jou om stage te lopen, een afstudeeropdracht uit te voeren of te werken. We bieden continu uitdagende stage- en afstudeermogelijkheden en banen met daarbij goede begeleiding.

Nieuwsgierig geworden?

Bezoek dan onze website www.witteveenbos.nl. Bekijk hier ook onze bedrijfsfilm en ontdek wat werken bij Witteveen+Bos inhoudt!